top of page

Disclaimer

De Bourgognespecialist besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in gegevens kunnen echter voorkomen. De Bourgognespecialist wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. De Bourgognespecialist behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De Bourgognespecialist garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, of dat de informatie, software dan wel links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Verwijzingen naar of links naar andere website dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Bourgognespecialist aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

De Bourgognespecialist, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Bezoekers verkrijgen geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke toestemming van De Bourgognespecialist, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

bottom of page